სასარგებლო ინფორმაცია

EoI ინფორმაცია

Slide2.JPG
RfP ინფორმაცია
Slide4.JPG

ხილის და ბოსტნეულის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი საქართველოში

GEORGIA_GQSP_online Photo ENG.jpg
GEORGIA_GQSP_online Photo GEO.jpg

ფინანსური ანგარიშგების დასკვნა

ENG.jpg
ENG.jpg