საცალო მოვაჭრეები

შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ სასათბურე კლასტერის პროექტის გარგლებში სხვადასხვა ბიზნესი იფუნქციონირებს, რომელიც ჯამში 700-ზე მეტ ადამიანს დაასაქმებს. აღნიშნული შექმნის მუდმივი კლიენტების ჯგუფს რეალიზატორებისთვის, რომელიც ბიზნესების და მათში დასაქმებულებისთვის ყოველდღიური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მოემსახურებიან.