წინადადებების მიღება

%E1%83%A9%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%A

​წინადადების მიღება (RfP) პოტენციურ აპლიკანტებს სთავაზობდა პროექტის მკაფიო აღწერას, პროექტის ძირითად საკითხებს, მმართველობას და კომერციულ სტრუქტურას, მათ შორის დაფინანსების პირობებს და შესაძლებლობებს. 2021 წლის მარტი-აპრილში წარმატებული EoI პროცესის შემდეგ, შპს "იმერეთის აგრო ზონამ" გამოაცხადა წინადადების მიღება 2021 წლის 1 ნოემბერს, რომელიც 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულდა. წინადადების მიღების დროს IAZ-მა მიიღო 29 განაცხადი 10 სხვადასხვა ქვეყნიდან. მიღებული განაცხადები უკავშირდებოდა სხვადასხვა ინვესტირების შესაძლებლობებს, მათ შორის HTDC-ს, CLC-ს, სასათბურე მეურნეობებს და სხვა დამხმარე ბიზნესებს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მიჰყევით ბმულს - RfP ინფორმაცია