220 ჰა სასათბურე მეურნეობების კლასტერის  განვითარების პროექტის საპილოტე პროექტები:

საპილოტე პროექტი #1:

ლოგისტიკური და გაყიდვების ინფრასტრუქტურა (IAZ-ი RFP პროცესის მეშვეობით შერჩეულ კერძო იურიდიულ პირთან ერთად);

საპილოტე პროექტი #2:

მებაღეობის სატრენინგო და სადემონსტრაციო ცენტრი (HTDC) (IAZ-ის სატრენინგო ცენტრი ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, RFP პროცესის მეშვეობით შერჩეულ იურიდიულ პირთან ერთად)

საპილოტე პროექტი #3:

5 ჰა-დან 10 ჰა-მდე ბოსტნეულის წარმოებისთვის განკუთვნილი მაღალტექნოლოგიური სათბურის პროექტი (IAZ-ი RFP პროცესის მეშვეობით შერჩეულ კერძო პირთან ერთად);

საპილოტე პროექტი #4:

ბოსტნეულის სანერგე, მაღალი ან საშუალო ტექნოლოგიის სასათბურე მეურნეობის პროექტი (IAZ-ი RFP პროცესის მეშვეობით შერჩეულ  კერძო იურიდიულ პირთან ერთად);

AL%20no%20text_edited.png

აქტივები

ვალდებულებები 

სათბური/ აღჭურვილობა ან/და IAZ-ის საკუთრებაში მყოფი მიწა და ინფრასტრუქტურა (უზრუნველყოფა)

1) IFI სესხები

2) ქართული ბანკების სესხები

'მეზანინ' კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი

1. ფინანსური ინვესტორები

2. 'მეზანინ' ინვესტორები

1. კერძო ინვესტორის საკუთარი კაპიტალი

2. კოოპერატივი - 7-დან 10-მდე კერძო ფერმერის საკუთარი კაპიტალი;

3. IAZ-ის სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი კაპიტალის უზრუნველყოფა

003-montepino-logistic-center-tecnyconta

საპილოტე პროექტი #1:

1810130158300training_center5.jpg

საპილოტე პროექტი #2:

1-VENLO-greenhouse-in-the-Netherlands.pn

საპილოტე პროექტი #3:

flowers.jpg.1750x700_q90_crop-smart_upsc

საპილოტე პროექტი #4: