სასათბურე მეურნეობების ინვესტორები

IAZ-ის სათბურის კლასტერის განვითარების პროექტი 220 ჰა მიწაზე ფერმერებს და სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესს სთავაზობს ინვესტიციის განხორციელებას მაღალი-საშუალო ან/და დაბალ-ტექნოლოგიურ სათბურებში.

GHCD პროექტის ფარგლებში შემუშავდა შემდეგი ინსენტივები პოტენციური ინვესტორების მოსაზიდად:

 უნიკალური სამართლებრივი და ფინანსური ბაზა უცხოელი ინვესტორებისთვის:

 • სასურველი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის ყიდვა და 100%-იანი საკუთრების მოპოვება;

 • სასურველი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის გრძელვადიანი იჯარით სარგებლობაში აღება.

asda.jpg

 შემოთავაზებული მიწის ნაკვეთები:

 • ორივე საწარმოო ნაკვეთი საკმაოდ ახლოს მდებარეობს ადგილობრივ და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრებთან;

 • ორივე მიწის ნაკვეთი ახლოს მდებარეობს ეროვნულ გზატკეცილთან, რკინიგზასთან, აეროპორტთან და საზღვაო პორტებთან. 

1.webp

წყალტუბოს  საწარმოო ტერიტორიაზე  IAZ-ის მიერ შემოთავაზებული „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით  სერვისების 

მიღების შესაძლებლობა:

 • ხარისხის სერტიფიკატის მიღება სხვადასხვა ბაზარზე არსებული საექსპორტო მოთხოვნების შესაბამისად;

 • სურსათის ეროვნული სააგენტოს  (NFA) მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მოპოვება,

 • იმპორტ-ექსპორტის დეკლარაციები;

 • იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრიდან სახელმწიფო რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიღება.

ministry-of-justice-of-georgia-logo-89175618C1-seeklogo.com.png
NFA Logo.png

სრულად განვითარებული ინფრასტრუქტურა და ხელმისაწვდომი ენერგიის წყაროები:

 • ეროვნული გზატკეცილიდან წყალტუბოს მიწის ნაკვეთამდე მისასვლელი 7მ სიგანის ბეტონის გზა და ბაღდათის მიწის ნაკვეთთან მისასვლელი 7მ სიგანის ასფალტის გზა;

 • 7მ და 5მ სიგანის ინდივიდუალურ ნაკვეთებამდე მისასვლელი შიდა გზები;

 • üსაზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტუქტურის ხელმისაწვდომობა ორივე საწარმოო ტერიტორიაზე.

iStock-949946968.jpg