ინტერესთა გამოხატვა

გთხოვთ, იხილოთ საჯარო დოკუმენტაცია 'მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე' ინგლისურად

გთხოვთ, იხილოთ საჯარო დოკუმენტაცია 'მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე' ქართულად

შესაბამისი ღილაკის მეშვეობით შეძლებთ 'მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე' დოკუმენტაციის გადმოტვირთვას.

რესპონდენტად დასარეგისტრირებლად, დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა წარმოადგინონ შევსებული საკონკურსო დანართები 1-5, და შემაჯამებელი მიმოხილვა, eoi@iaz.ge ელექტრონულ მისამართზე.  აღნიშნული პროცედურის შესრულება უზრუნველყოფს რესპონდენტის მოწვევას სექტორულ ბრიფინგზე და რესპონდენტებისთვის საჭირო  დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას  EoI პროცესის განმავლობაში. 

მეილის სათაური: '[რესპონდენტი კომპანიის სახელი] IAZ EoI'

IAZ-ის მიერ შევსებული დოკუმენტაციის მიღების შემდეგ, თქვენ გადმოგეცემათ ბმული, საიდანაც შეძლებთ პროექტის დახურული დოკუმენტაციის გადმოტვირთვას.