სს IAZ აგროენერგია და კომუნალური სერვისი

Utility Company timeline NEW- ENG_page-0001.jpg

2022 წლის  მარტში  IAZ-ი  გეგმავს  IAZ Agro Energy and Utilities JSC (AEU)-ის დაფუძნებას, შემდგომში საქართველოს მთავრობისგან შესაბამისი ლიცენზიის და ნებართვის მოსაპოვებლად. AEU შეისყიდის საჭირო ენერგორესურსებს თავისუფალ ბაზარზე და მოამარაგებს/გაანაწილებს მოთხოვნილ ელექტროენერგიასა და ბუნებრივ აირს მის ტენანტებს შორის. IAZ Agro Energy and Utilities JSC ასევე გეგმავს IAZ GHCD-ის პროექტის წევრი ფერმერებისა და ინვესტორების სასმელი და სარწყავი წყლით მომარაგებას IAZ-ის ორივე საწარმოო ნაკვეთზე არსებული საკუთარი წყლის ჭაბურღილებიდან.​

  • 40,000 მგვტ-ზე მეტი ელექტროენერგიის მიწოდება და განაწილება.

  • 40 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ბუნებრივი აირის მიწოდება და განაწილება.

  • სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება და განაწილება.

განახლებადი ენერგია

IAZ -ის სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტი განიხილავს განახლებადი ენერგიის გამომუშავების ტექნოლოგიების მხარდაჭერას, რომლის მიზანია შეცვალოს, კონკრეტული მისაღწევი რაოდენობით, ტრადიციული ენერგიის წყაროები, როგორებიცაა ბუნებრივი აირი და ელექტრომომარაგება. ამ ინიციატივით, IAZ-ი აპირებს მიაღწიოს:

  • მეგობრული გარემო-პირობები IAZ-ის სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტის საწარმოო ნაკვეთებზე;

  • ენერგიის შედარებით სტაბილური ფასი (სათბურებისთვის საჭირო სითბოსა და ელექტროენერგიაზე) და IAZ-ის სათბურის კლასტერის პროექტის მდგრადობა.

renewable energy.jpg