კოოპერაცია IFI-ებთან

IFI & IAZ Cooperation Structure GEO-converted 01_page-0001.jpg
IFI & IAZ Cooperation Structure 02 GEO_page-0002.jpg

220 ჰექტრამდე სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტის მთავარი აქცენტები:

  • 220 ჰექტრამდე სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტი კერძო ბენეფიციარებისთვის (მცირე, საშუალო და მსხვილი კერძო საწარმოებისთვის)

  • სასათბურე კლასტერისთვის  ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება და პოტენციური კერძო ბენეფიციარებისთვის შეთავაზება, მიწის გასწორების, მისასვლელი და შიდა გზების,  ენერგიის წყაროების (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება), სამელიორაციო და სადრენაჟე სისტემების ჩათვლით

  • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სასათბურე წარმოების შემუშავება და შექმნა , საქართველოს კანონმდებლობისა და რეგულაციების გათვალისწინებით.

822663503.webp