იმერეთის რეგიონის მასშტაბით IAZ-ის ლოგისტიკური ცენტრის საპილოტო პროექტი #1

ბოსტნეულის, მწვანილის, კენკრისა და ყვავილების შეგროვების ცენტრი

შპს IAZ-ი, როგორც მომავალი უმცირესობის აქციონერი, IFI-ებთან და განვითარების სააგენტოებთან თანამშრომლობით (გარკვეულ ვადებსა და პირობებში) იწვევს დაინტერესებულ მხარეებს, რომ IAZ-ის სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტის წყალტუბოს მიწის ნაკვეთზე განავითარონ შეგროვების ლოგისტიკური ცენტრი:

Tskaltubo%20Land%20Plot_edited.png

ფაზა 1

ფაზა 2

მიმდინარე მოლაპარაკებები:

UNDP_edited.jpg
Enterprise_edited.png
1024px-USAID-Logo.svg.png

მაღალ ტექნოლოგიური სათბურები (148.830 მ²)

საშუალო ტექნოლოგიური სათბურები (211.543 მ²)

დაბალ ტექნოლოგიური სათბურები (225.845 მ²)

პლასტიკატის  ტიპის სათბურები (294.979 მ²)

ბადის ტიპის სათბურები (72.222 მ²)

ტუნელის ტიპის სათბურები (69.32 მ²)

შემგროვებელი ლოგისტიკური ცენტრის განლაგება

logistic pilot ppp.png

IAZ-ის მიერ შეთავაზებული „ერთი ფანჯრის“ მომსახურების ფარგლებში შეიქმნება ლოგისტიკური ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს: 

  • ხარისხის გარანტიას; 

  • სერტიფიკაციას;

  • პროდუქციის კონსოლიდაციას, იმერეთის ფერმერთა დიასპორის შენატანების ჩათვლით, როგორც საზოგადოებრივი მომსახურებას; 

  • პროდუქციის (სამაცივრე) შენახვა;

  • შეფუთვა, გამზადება მყიდველებისთვის (Free on Board "fob");

 

ლოგისტიკური ცენტრი შეიძლება შეიქმნას IAZ-ის სერვის ცენტრში, ან სხვა ახლომდებარე ადგილას, მაგ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სატვირთო ტერმინალთან.

ასევე, IAZ-ი უერთდება UNDP-ის მხარდაჭერით შექმნილ შესაფუთი მასალების კლასტერის (PMAG) განვითარებას.

 

ლოგისტიკური ცენტრი: IAZ-ის მიზნები შესაბამისობაშია არსებულ შეფუთვისა და ლოგისტიკურ ინიციატივებთან