აგრო-მასალის მომწოდებლები

მოწვევა აგრო მასალების მომწოდებელი კომპანიებისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ HTDC-ის განვითარებაში

იმერეთის აგრო ზონა, იწვევს სხვადასხვა ტექნოლოგიური სათბურების მწარმოებელ ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებს და სხვა აგრო-მასალებელის მომწოდებლებს, რომ შემოიტანონ განაცხადი გამოცხადებულ EoI ეტაპზე. ასევე მიიღონ მონაწილეობა მებაღეობის სატრეინინგო და სადემონსტრაციო ცენტრის განვითარებასა და ოპერირებაში. ცენტრის მეშვეობით წარმოადგინონ და შესთავაზონ პროდუქცია იმერეთის აგრო ზონის სასათბურე კლასტერის წევრებს, იმერეთს რეგიონში არსებულ სხვა მესათბურეებს.

  • იმერეთის რეგიონის წყალტუბოს და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში, IAZ-ის სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტის ადგილზე არსებულ 93-მდე ბოსტნეულის, მწვანილის, კენკრისა და ყვავილის მწარმოებლებს, წარუდგინონ და მიყიდონ საკუთარი პროდუქცია.​

  • არსებულ რამდენიმე ათას მესათბურეს და კოოპერატივს, რომლებიც საქართველოს სრული წარმოების 70%-მდე მწვანილს და უმეტეს ბოსტნეულს, კენკრასა და ყვავილს აწარმოებენ, წარუდგინონ და მიყიდონ საკუთარი პროდუქცია.

 

  • ტრენინგ პროგრამების მეშვეობით საკუთარი პროდუქციის გაცნობა რეგიონალური ბაზრებიდან  როგორებიცაა აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი და ა.შ. ჩამოსული მოსაწავლეებისთვის.

IAZ-ის სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტის პირველი ფაზის განმავლობაში მიღებული წერილები (LoIs):

grodan-logo-vector_edited.png
priva.png
Logo-Holland-Screens_340x138_transparent
1515163586_edited.png
royal_brinkman_logo_detailpagina_edited.