IAZLOGO-removebg-preview.png
IAZLOGO-removebg-preview.png
IAZLOGO-removebg-preview.png

ჩვენს შესახებ

შპს „იმერეთის აგრო ზონა“, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, იმერეთის რეგიონში ახორციელებს სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტს. შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ 100%-იანი წილის მფლობელი და დამფუძნებელია ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტო.“

სასათბურე მეურნეობების კლასტერის საწარმოო ნაკვეთები მდებარეობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში - სოფელ ფარცხანაყანევში (159 ჰა) და ბაღდათის მუნიციპალიტეტში - სოფელ ვარციხეში (61 ჰა). ნაკვეთები დაყოფილია სხვადასხვა ტექნოლოგიური ზონების მიხედვით: მაღალ, საშუალო და დაბალ ტექნოლოგიურ ზონებად.

 

პროექტის კონცეფციის მიხედვით, არსებულ ნაკვეთებზე იმერეთის აგრო ზონა განავითარებს ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურას, რომელიც მნიშვნელოვანია სასათბურე მეურნეობების ოპერირებისთვის. პროექტი მიზნად ისახავს კლასტერის წევრებისთვის „ერთი-ფანჯრის“ პრინციპით სერვისის მიწოდებას.  ამ მიზნით შექმნილ სერვის ცენტრში შესაძლებელი იქნება საბაჟოს, საჯარო რეესტრის, სურსათის უვნებლობის სააგენტოს და სხვა სახელმწიფო სერვისების მიღება.  

2021 წლის 1 მარტს შპს „იმერეთის აგრო ზონამ“ გამოაცხადა საერთაშორისო არა ვალდებულებითი ინტერესთა გამოხატვაზე (Expression of Interest) წინადადებების მიღება, რომელიც 30 აპრილს დასრულდა. მოიწვეული იყო ყველა დაინტერესებული მხარე სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტში მონაწილეობის მისაღებად. საერთაშორისო, გამჭვირვალე და საჯარო EoI-ის გამოცხადების მთავარი მიზანი იყო, იმერეთის აგრო ზონის სასათბურე მეურნეობის კლასტერის განვითარების პროექტის გაცნობა.

2021 წლის 1 ნოემბერს, შპს „იმერეთის აგრო ზონამ“ გამოაცხადა წინადადების მიღება, რომელიც დასრულდა 31 დეკემბერს. IAZ სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტი RfP-ის აპლიკანტებს სთავაზობს განახორციელონ ინვესტიცია სხვადასხვა მიმართულებებით: სასათბურე მეურნეობა, მებაღეობის სასწავლო და სადემონსტრაციო ცენტრი (HTDC), შემგროვებელი ლოგისტიკური ცენტრი (CLC), დამხმარე ბიზნესები, აქტივების და სრული მენეჯმენტი და აგრო ენერგია და კომუნალური სერვისები (AEU).

იხილეთ EoI-ის ინფორმაცია

იხილეთ RfP-ის ინფორმაცია

IAZLOGO.png
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერის წერილი 
ლევან დავითაშვილი (სარძევე ფერმის ბანერი).jpg
ლევან დავითაშვილი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძირითადი ფუნქციაა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარების ერთიანი სამთავრობო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. 2014 წლიდან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ (MEPA), საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ჩაატარა სხვადასხვა კვლევები, გამოავლინა და პრიორიტეტები მიანიჭა რეგიონალური სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სექტორს, რომლის განვითარებასაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA). ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ პროექტად, იმერეთის რეგიონში, სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტი განისაზღვრა. დაფუძნდა იმერეთის აგრო ზონა (IAZ), რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, იმერეთის რეგიონის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში 220 ჰა სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარება.

​​​

IAZ-ის განვითარება პასუხობს სამინისტროს პოლიტიკის ყველა მთავარ მიზანს:

 

  • იმპორტის ჩანაცვლება

  • საექსპორტო ბაზრების განვითარება

  • ხარისხის უზრუნველყოფა და სერტიფიცირება, ტრენინგი და განვითარება

  • მოთხოვნილი ენერგიისა და კომუნალური მომსახურების სათანადო მიწოდება

  • დამატებითი კვალიფიკაციის მიწოდების სერვისები, როგორებიცაა: ფინანსური, სამართლებრივი და საორგანიზაციო სახის საკონსულტაციო მომსახურება.

 

IAZ-ის სათბურის კლასტერის განვითარების პროექტს აქვს სამინისტროს სრული მხარდაჭერა. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას გადავდგათ ყველა საჭრიო ნაბიჯი და ხელი შევუწყოთ პროექტის განვითარებას. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, RDA-ს და IAZ-ის სახელით, მადლობას გიხდით IAZ-ის სასათბურე კლასტერის განვითარების პროექტში, წინადადებების მიღების პროცესით დაინტერესებისთვის და მონაწილეობის მიღებისთვის. მოუთმენლად ველით მჭიდრო თანამშრომლობას შერჩეულ აპლიკანტებთან პროექტის წარმატებით დასრულებისთვის.  

2020 წელს IAZ-ის მმართველი კომიტეტის 3 სხდომა ჩატარდა, რამაც განაპირობა წარმატებული კოორდინაცია, IAZ-ის სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პირველი ეტაპის წარმატებული განხორციელება და IAZ-ის სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტის 2021 წლის 2 ეტაპის გზამკვლევის დამტკიცება.

Steering Committee - GEO-converted 26 new_page-0001.jpg